1. Δημιουργία ενός αποταμιευτικού ταμείου,

2. Λειτουργία του ταμείου και

3. Κατασκευή των γραφείων του ταμείου

Ακολουθώντας την αγορά του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και τη μεταφορά του από την Ελλάδα στη Γεωργία, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών (200 ώρες θεωρίας και 200 ώρες πρακτικής άσκησης) και την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων νέων δημοσιογράφων ( 370 ώρες θεωρίας και 230 ώρες πρακτικής άσκησης).

Το πρόγραμμα αφορούσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που υποφέρουν από υπερβολική ανέχεια, καθώς και σε ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής.

Στα πλαίσια του προγράμματος, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

  • Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος των χωριών.
  • Αναμόρφωση 50 εκταρίων ανεκμετάλλευτης γης.

Το πρόγραμμα στόχευε στην επίτευξη της αυτάρκειας και της οικονομικής ανεξαρτησίας των ιθαγενών, μέσω της εκπαίδευσής τους, της ενασχόλησής τους με τον οικολογικό τουρισμό και με την αξιοποίηση νέων πόρων των τοπικών κοινοτήτων.