Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων κατάρτισης στα κοινωνικά κέντρα του Ihsaniye και Saraybahce

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία των 2 Κοινωνικών Κέντρων με διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συμβάλλει στην Ελληνοτουρκική προσέγγιση στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών, εκθέτοντας παράλληλα το προσωπικό των κέντρων σε Ευρωπαϊκές Πρακτικές μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε στην ουσία συνέχεια του προγράμματος «Ανθρωπιστική Βοήθεια σε Κοινωνικά Ιδρύματα της Νοτιανατολικής Σερβίας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ECHO.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ παρείχε στους διαμένοντες στα Κοινωνικά Ιδρύματα συμπληρωματικά είδη διατροφής και είδη ατομικής υγιεινής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Το πρόγραμμα στόχευε στην ενθάρρυνση των Σέρβων και των Κοσοβάρων, έτσι ώστε να κάνουν τα πρώτα βήματα για την επιστροφή τους σε μια φυσιολογική ζωή, μέσω παροχής άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε τις επιδρομές του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Ακολουθώντας την εκτίμηση και καταγραφή των αναγκών της πληγείσας περιοχής, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ προμήθευσε και διένειμε οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, ξυλεία, τούβλα και ασβέστη, προκειμένου να γίνουν οι επισκευές 179 σπιτιών που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες.