Απλώνοντας ένα χέρι βοηθείας: H ανθρωπιστική βοήθεια στην Αυγή του 21ου αιώνα

Από την υλοποίηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης επετεύχθησαν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μαθητών γυμνασίου πάνω σε ανθρωπιστικά ζητήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που βρίσκονται σε λειτουργία και να αποκτήσουν μια υγιή στάση απέναντι στη ζωή.

Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώθηκε στη δημιουργία χώρων αναπαραγωγής χοίρων και κοτόπουλων και στην αγορά ζώων τα οποία και τοποθετήθηκαν σε αυτούς (συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου) σε 2 Κοινωνικά Ιδρύματα της Νοτιανατολικής Σερβίας.

To πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2001, με βασικό στόχο τη δικτύωση των Ελληνικών ΜΚΟ στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα άτομα νεαρής ηλικίας σε θέματα ανθρωπισμού, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην υλοποίηση δύο δράσεων μεγάλης εμβέλειας:

  • Την εγκατάσταση 37 οικίσκων με 10 πλυντήρια ο καθένας σε 12 καταυλισμούς προπαρασκευασμένων σπιτιών, που στήριξαν την ανάπτυξη συνηθειών υγιεινής διαβίωσης στους καταυλισμούς.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η ανακούφιση των σεισμοπαθών με την παροχή ειδών άμεσης ανάγκης, η ψυχολογική τους στήριξη, αλλά και η ενίσχυση του κλίματος φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και της Τουρκίας.