Το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30/11/03 μετά από παράταση ενός μήνα, αποσκοπούσε στο να βελτιώσει τις συνθήκες νοσηλείας και περίθαλψης αναξιοπαθούντων στα νοσοκομεία της Βαγδάτης και των περιχώρων, τα οποία αντιμετώπιζαν οξυμένες ανάγκες σε παρα-φαρμακευτικά αναλώσιμα και είδη ατομικής υγιεινής.