Στα πλαίσια του προγράμματος, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

  • Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος των χωριών.
  • Αναμόρφωση 50 εκταρίων ανεκμετάλλευτης γης.