Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, ήταν μεταξύ άλλων οι εξής:

  • H ανακατασκευή του σχολείου του Kayar και η βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής, για την παροχή κατάρτισης σε αγροτικές τεχνικές.
  • Η κατασκευή τριών επιπλέον αιθουσών / εργαστηρίων και ταυτόχρονη αύξηση του σχολικού δυναμικού σε 200-250 μαθητές.