Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώθηκε στη δημιουργία χώρων αναπαραγωγής χοίρων και κοτόπουλων και στην αγορά ζώων τα οποία και τοποθετήθηκαν σε αυτούς (συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου) σε 2 Κοινωνικά Ιδρύματα της Νοτιανατολικής Σερβίας.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε στην ουσία συνέχεια του προγράμματος «Ανθρωπιστική Βοήθεια σε Κοινωνικά Ιδρύματα της Νοτιανατολικής Σερβίας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ECHO.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ παρείχε στους διαμένοντες στα Κοινωνικά Ιδρύματα συμπληρωματικά είδη διατροφής και είδη ατομικής υγιεινής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Το πρόγραμμα στόχευε στην ενθάρρυνση των Σέρβων και των Κοσοβάρων, έτσι ώστε να κάνουν τα πρώτα βήματα για την επιστροφή τους σε μια φυσιολογική ζωή, μέσω παροχής άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε τις επιδρομές του ΝΑΤΟ στην περιοχή.