Ακολουθώντας την εκτίμηση και καταγραφή των αναγκών της πληγείσας περιοχής, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ προμήθευσε και διένειμε οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, ξυλεία, τούβλα και ασβέστη, προκειμένου να γίνουν οι επισκευές 179 σπιτιών που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες.