Ακολουθώντας την αγορά του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και τη μεταφορά του από την Ελλάδα στη Γεωργία, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών (200 ώρες θεωρίας και 200 ώρες πρακτικής άσκησης) και την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων νέων δημοσιογράφων ( 370 ώρες θεωρίας και 230 ώρες πρακτικής άσκησης).