Το πρόγραμμα αφορούσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που υποφέρουν από υπερβολική ανέχεια, καθώς και σε ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής.