Η πρωτοβουλία «Η πόλη μου με ποδήλατο» στόχευε στο να αναδείξει τη δυναμική του εθελοντισμού, κάνοντας ταυτόχρονα μια σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρωτοβουλία συνέδεε με μία σειρά δεσμεύσεων και προοπτικών που ανοίγει η Κοινωνία των Πολιτών και αποσκοπούσε στο να δείξει πως με μικρές, καθημερινές κινήσεις, μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στην βελτίωση της καθημερινότητάς μας, υιοθετώντας έναν διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς.

To πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να τονίσει την ιδιότητα του νερού ως αγαθού που αποτελεί αναντίρρητο δικαίωμα όλων και ανήκει σε όλους τους ανθρώπους.

Το πρόγραμμα κάλυπτε εν ολίγοις το γεωγραφικό χώρο της Μεσογειακής λεκάνης και μέσω των δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσιά του, στόχευε στα ακόλουθα:

Απλώνοντας ένα χέρι βοηθείας: H ανθρωπιστική βοήθεια στην Αυγή του 21ου αιώνα

Από την υλοποίηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης επετεύχθησαν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μαθητών γυμνασίου πάνω σε ανθρωπιστικά ζητήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που βρίσκονται σε λειτουργία και να αποκτήσουν μια υγιή στάση απέναντι στη ζωή.

To πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2001, με βασικό στόχο τη δικτύωση των Ελληνικών ΜΚΟ στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα άτομα νεαρής ηλικίας σε θέματα ανθρωπισμού, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.