Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2015
Write on Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2015 Κατηγορία Νέα

Αρ.Πρωτ.: 1631/06-07-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «Ανθρωπομάνια» για δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας (δ.τ. «Ευ Αειφορείν»)

 

Ανακοινώνουμε ότι η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μέρους του υποέργου με τίτλο: Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «Ανθρωπομάνια» για δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας  της Πράξης: «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία» (διακριτικός τίτλος): «Ευ Αειφορείν» Corporate Responsibility and Sustainability ( “CRS”)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παροχή υπηρεσιών και υλικοτεχνικής υποδομής για την πραγματοποίηση δύο (2) εβδομαδιαίων φεστιβάλ, μίας (1) τελετής βράβευσης και μίας (1) ημερίδας.