Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2015
Write on Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 Κατηγορία Νέα

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30/06/2015 με την εξής ειδικότητα:

·         1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών, που αφορά την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργία και Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» του προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

Διοίκηση

Λάρισα

ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών  

3 μήνες

1

 

Write on Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 Κατηγορία Νέα

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30/06/2015 με την εξής ειδικότητα:

  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, που αφορά την υποστήριξη του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

106

  •  Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λάρισα

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό

3 μήνες

   1