Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2014
Write on Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2014 Κατηγορία Νέα

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ "ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ" ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την εξής ειδικότητα: 

 

- 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Λογιστικής Υποστήριξης,  που αφορά στη λογιστική υποστήριξη του  προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.